16.juunil 2020 toimus veebis c4c võrgustiku korraldatava TREOCAPA uuringu avakoosolek. Uuringu algatajad prantsuse avalik-õiguslikust teadusorganisatsioonist INSERM tutvustasid TREOCAPA uuringu korraldamise põhjuseid, püstitatud hüpoteese. Samuti peatuti olulistel uuringu metoodikat, ravimite kasutamist, analüüside kogumist ja protseduuride korraldamist puudutavatel küsimustel.
Kasutuses oli 137 veebikontakti, kusjuures iga kontakti taga võis olla mitu kuulajat. Uuringusse on kaasatud 65 keskust 17-st riigist. Eestis on uuringukeskusteks Tallinna Lastehaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum. Avakoosolekust võtsid osa dr Tuuli Metsvaht, dr Mari-Liis Ilmoja, dr Annika Tiit-Vesingi, dr Kadri Margus, uuringukoordinaator Hanna Helena Pärn haiglatest ja Riina Janno ning Heli Rajasaar Tartu Ülikoolist. TREOCAPA uuringu algus on kavandatud 2020.a. septembrisse.


Tartu uuringumeeskond koosolekul