14.-15.juunil toimus c4c üldkogu Suurbritannias Newcastle Ülikooli linnakus. Osalejaid oli seekord 165 c4c võrgustikust, ravimfirmadest, koostööpartnerite organisatsioonidest. Eestit esindasid Ruth Piiri, Saale Koonik ja Heli Rajasaar, prof Tuuli Metsvaht osales veebi teel.

Tervitussõnad ütles prof Volker Straub Newcastle Ülikoolist. Prof Straub on dekaan ja lihasdüstroofia uurimiskeskuse direktor.

Ülevaate c4c saavutustest andis prof Mark Turner, kes nimetas, et võrgustiku väärtuseks on võime leida teostatavad uuringud ja selleks sobivad keskused ning uuringute läbiviimise toetamine.

Prof Ricardo Fernandez tõi välja valiku meie tegevustest, mida me saame pakkuda sponsoritele: c4c paindlikkus protsesside toetamisel ja tähtaegade lühendamisel. C4c nurgakivideks on oskused, paindlikkus koostöö, läbipaistvus, õppetunnid, kohalik teadmine ja mälu, motiveerimine.

Begonia Nafria Escalera esitles videokõnet suhtlusest patsiendi vanemaga, kus selgus, et vanemate kaasamise esmane eesmärk on patsiendi elukvaliteedi parandamine.

Eva Degraeuwe võttis noorte ühenduse tegevuse kokku John Scully sõnadega: The future belongs to those who see possibilities before they become obvious.

Üldkogul tehti kokkuvõtted käimasolevatest uuringutest, räägiti tulevikuplaanidest, loodud ühendusest c4c- Stichting, infosüsteemi uuendamisest.

Oma vaate c4c tegevusele andsid c4c järelvalve ametnik ja projekti väline nõuandev juhatus. Carlo Giaquinto lõpetas koosoleku sõnadega meie koostöö sünergiast: 2 + 2 = 7

Oli meeleolukas kohtumine tuttavatega ja kogemuste vahetamine samu ülesandeid täitvate inimestega erinevatest riikidest.