27. veebruaril toimus Eesti Lasteuuringute Võrgustiku esindajate kohtumine Sotsiaalministeeriumi juhtivate spetsialistidega.
ELAV-i algataja prof Irja Lutsar rääkis lasteuuringute vajalikkusest, tutvustas ELAV loomist ja tegutsemispõhimõtteid viidates ühisjoontele Rahvastiku Tervise Arengukavaga. Samuti juhtis ta tähelepanu ELAV osalusele rahvusvahelistes projektides (näiteks conect4children – c4c) ja erinevate erialade ekspertide kaasamise vajalikkusele ning võimalikkusele. Dr Annika Tiit-Vesingi rääkis oma kogemustest, kuidas on ELAV ja suhtlemine rahvusvahelise organisatsiooniga parendanud lasteuuringute läbiviimist.
Ministeeriumi terviseala spetsialistides (Katrin Idla, Heli Paluste, Heli Laarmann, Eda Lopato ja Laura Viidik) leidsid meie mõtted elavat vastukaja ning toetust. Järgnevates projektides on vajalik Eesti riigi omaosalus ning jätkame koostööd ministeeriumiga ELAV-i võimaliku riigi poolt rahastatava eelarve väljatöötamisel.