13.-14.septembril toimus Helsinkis IV Põhjamaade Lasteravimite Konverents (4th Nordic Conference on Paediatric Medicines), kus külalisena osalesid ka ELAV-i liikmed.

Pool esimesest konverentsipäevast oli pühendatud seadusandlusele, mis reguleerib lasteuuringute läbiviimist. Teine pool hõlmas praktilisi teemasid, millega meie uurijad igapäevaselt kokku puutuvad: ligipääs uutele ravimitele, digitaalsed töövahendid laste kliinilistes uuringutes, eakohased ravimvormid lastel.

Õhtul võtsid Helsinki Linnavalitsuse liikmed meid vastu Raekojas ja tänasid uurijaid nende tänuväärse ja olulise töö eest.

Teine konverentsipäev algas c4c tegevusi tutvustavate ettekannetega ja jätkus lasteuuringute läbiviimist tutvustavate ettekannetega Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa näidete varal. Lisaks Põhjamaadele oli konverentsil ettekandjaid ja külalisi Portugalist, Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Hispaaniast.

Kaks päeva Helsinkis oli vaheldusrikkad, infoküllased ja huvitavad. Suur tänu korraldajatele Pirkko Lepola, Kalle Hoppu ja Mia Bengtström. Jääme järgmist konverentsi ootama.

Konverentsi teemad.