04.-06.juunil 2024 olid kõigi riikide esindused oodatud Bergenisse c4c üldkogule.

Kuulasime ettekandeid meie kuue aasta tegevusest, arutasime tulevikuväljavaateid (c4c-Stichting), ettekandjad peatusid nii avalikkuse kaasamisel, c4c Akadeemia koolitustel, andmete kogumisel, kui ka Nooruurijate ühenduse toimetamistel. Eraldi räägiti tööstusuuringutest ja akadeemilistest uuringutest. Viimastest TREOCAPA ja KD-CAAP on lõpusirgel ning korraldajad tänasid kõiki uurijaid panuse eest. Rõhutati, et üleminek Euroopa Komisjoni poolt finantseeritavalt projektilt c4c organisatsioonile, mis peab end ise majandama, ongi keeruline ja vajab palju läbimõtlemist ning eeltööd.
Naouel tegemas kokkuvõtet uuringust KD-CAAP.

Järgmise suurüritusena on planeeritud novembris Amsterdami, kuhu oodatakse inimesi, kellest võiks sõltuda lasteuuringute võrgustiku jätkusuutlikkus.

Ei puudunud ka seltskondlik osa: tegime tuuri linnas ja saime kolleegidega muljeid vahetada õhtusöögilauas. Viieliikmeline ELAV esindus suutis korraldada omakeskis isegi väikese ajurünnaku, et leida ELAV-le võimalusi ellu jäämiseks.


Mari, Annika, Riina, Saale ja Heli kohalike seltsis

Järgmisel aastal lõpetab projekt c4c tegevuse ja lõpuüritus toimub 1.-2. aprillil Veneetsias.