Meie koosolek algas INFANT uuringukeskuse juhataja prof Geraldine Boyleni sissejuhatusega Iirimaa NH nimel – video ja tähtsamate väljendite iirikeelsete lõbusate seletustega.

Suur osa koosoleku ajast kulus vaatele tulevikku. Mark Turner ja Ricardo Fernandes rääkisid, mida on vaja c4c jätkuorganisatsiooni c4c-Stichtingi (c4c-S) elushoidmiseks. Sabah Attar tegi kokkuvõtte riiklike keskuste poolt osutatavatest teenustest ja nende eest tasumisest. Küsimustiku, mille vastuste põhjal tulemusi esitleti, täitis ka Eesti riiklik keskus. Samuti on valminud c4c-S juhtimise struktuur.

Mark Turner tutvustas erinevaid organisatsioone, kes on tegevad lasteuuringute läbiviimise vallas. Chloe Bickerstaff tegi ülevaate erinevatest uuringutest, mis on soovinud meie võrgustikuga koostööd teha.

Esimese päeva lõpetas Daniel Gomez Pena ettekanne projekti eesootavast auditist ja olulistest teemadest, millele auditiga seoses tähelepanu pöörata.

Teine koosoleku päev jätkus tulevikuplaane tehes. Heidrun Hildebrand jutustas c4c-S kasutajatest ja strateegilistest partneritest, nende ootustest ja vajadustest.

Belgia, Kreeka ja Taani riiklike keskuste esindajad jagasid oma kogemusi võrgustiku tööst ja juhtisid tähelepanu probleemidele. Päeva kokkuvõtteks kuulsime lasteuuringute võrgustiku tulevikunägemust nii noorte uurijate kui tehisintelligentsi vaatevinklist.

Kirsiks tordil oli ringkäik uduvihmases Corkis suurepärase giidi Noeliga.

Eestit esindasid Corkis Ruth Piiri ja Heli Rajasaar. Täname iirlasi lahke ja suurepärase vastuvõtu eest.