Tegelased 2

Kalev Takkis

Eriala: Keemik

Töökoht: Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Molekulaartehnoloogia õppetool ; Teadur

Teadustöö põhisuund: Vedelikkromatograafia-massispektromeetria; bioanalüütiline keemia; kirjeldav ja prognoosiv modelleerimine ja disain keemilis-bioloogilis interaktsioonide selgitamiseks ning kemikaalide ohutuse hindamiseks

Kontakt: kalev.takkis@ut.ee

Link publikatsioonidele
EST