Tegelased 2

Kersti Oselin

Eriala: MD

Töökoht: Keemiaravi keskus, Hematoloogia ja onkoloogia kliinik, PERH

Teadustöö põhisuund: kliiniline farmakoloogia, farmakokineetika ja -genoomika, tsütokroom P450 ja ABC-transporterid ravimite kineetikas, tiopuriini metüültransferaasi geneetika, antibiootikumide populatsiooni farmakokineetilised uuringud (PK/PD modelleerimine) enneaegsetel vastsündinutel ja täiskasvanutel neeruasendusravil.

Kontakt: kersti.oselin@regionaalhaigla.ee

Link publikatsioonidele
EST