Tegelased 3

Käimasolevad uuringud

Milrinoon
Milrinooni toime tsentraalsele ja regionaalsele verevoolule enneaegsetel vastsündinutel peale avatud arterioosjuha ligeerimist.
NOPHO
NOPHO
NeonIN
Rahvusvaheline neonataalse sepsise epidemioloogiline uuring.
GARPEC
Rahvusvaheline vastsündinute ja laste antimikroobse ravi ja mikroobide resistentsuse seire.


Lõppenud uuringud

NeoMero
Mitmekeskuseline võrgustik Euroopas hindamaks meropeneemi farmakokineetikat, efektiivsust ja ohutust vastsündinute sepsise ja meningiidi ravis.
PAMPER
C14 paratsetamooli mikrodoosi farmakokineetika uuring imikutel kasutades aktseleraator-massspektromeetri bioanalüüsi .
CLOSED
Klonidiini kasutamine sedatsiooniks laste intensiivravi osakondades.

EST