Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus kutsub Sind osalema koolitusel

“Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (GCP – Good Clinical Practice) ja reguleerivad õigusaktid” .

LÜHITUTVUSTUS: Kliinilised uuringud on pidevalt muutuv ja arenev teadusvaldkond. Kvalifitseerituduuringupersonal on uuringu eduka läbiviimise aluseks. Kursusel käsitletakse eelkõige ravimite kliinilisteuuringute põhimõtteid ja Eesti ning Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad kliiniliste uuringute läbiviimist. Antakse ülevaade kliiniliste ravimiuuringute faasidest. Tutvustatakse nõudeid arstile ja uuringupersonalilekliiniliste uuringute läbiviimisel ning dokumentatsiooni, mis on vajalik loa saamiseks Ravimiametilt ja eetikakomiteelt ravimiuuringu läbiviimiseks, samuti dokumentatsiooni, mida täidetakse uuringu toimumise ajal. Kirjeldatakse teadva nõusoleku olemust ja protsessi patsiendilt või tema lähedastelt nõusoleku saamiseks. Tutvustatakse kliinilistes uuringutes kogutavate andmete kvaliteedi kontrolli ja selle tagamise süsteeme.


TOIMUMISE AEG: 24.-25. OKTOOBER 2019

TOIMUMISE KOHT: Tartu

Sihtgrupp: 

eelkõige uuringutega tegelevad arstid ja muu meditsiinipersonal (õed, apteekrid jt), residendid, doktorandid. 

Juhendajad: 

       Dr Katrin Kaarna (Kliiniliste uuringute keskus, Tegevjuht)

        Dr Alar Irs (Kliiniliste uuringute keskus, Juhtkomitee )


Registreerumine

Heade kliiniliste tavade koolituste lisainfo. 

  • 24.10.-25.10.2019 algajatele
  • 29.11.2019 edasijõudnutele teadmiste värskendamiseks (  Värskenduskursus on mõeldud kõigile vähemalt iga 3 aasta järel – see aitab tagada uuringute kvaliteeti ning jagada kogemusi.)