Euroopa laste tervise parandamise eesmärgil jõustus 2007 aastal Euroopa Liidu pediaatrias kasutatav määrus(EC 1901/2006), mis näeb ette suurendada lastele mõeldud ravimite uurimist ja autoriseerimist ning  lastele mõeldud ravimite kohta käiva informatsiooni täiustamist. Pediaatriat puudutavate teadusuuringute suutlikkuse tõstmiseks Euroopas toob kaasa  vajaduse uurijate, keskuste ja võrgustike järele. 

Alates 2013. aastast on Põhjamaade pediaatrilistes kliinilistes uuringutes  täiustunud koostöö Soome ravimitööstuse ja akademilist poolt esindava pediaatriliste ravimite uurijate võrgustiku - FinPedMed- vahel.   

3. Põhjamaade konverentsi eesmärgiks on käsitleda ideid ja lahendusi lastele mõeldud ravimite väljatöötamiseks  ning pediaatriliste kliiniliste uuringute teabe ajakohastamiseks. On oluline, kui kõik sidusrühmad saavad liituda aruteluga tulevaste pediaatriliste ravimite uuringute parameetrite ühise nägemuse üle.


Konverentsi programm

Registreerimine on SIIN.