Euroopa komisjoni projekt Conect for children ootab ideid uuringute läbiviimiseks lastel ja/või noorukitel 30.septembriks 2018. Rohkem infot siin. 

Uuringumaterjalid tutvumiseks:
Kutse
Taotlusvorm 
Huvide konflikti välistamise vorm
Soovitused kliinilisteks uuringuteks