TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus korraldab 18.-19. oktoobril koostöös Kliiniliste Uuringute Keskusega koolituse Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad (Good Clinical Practice - GCP) ja reguleerivad õigusaktid. Kursuse kuraatorid dr Katrin Kaarna ja dr Alar Irs. Kursus on vältimatu kõigile, kes tegelevad kliiniliste uuringutega.
Info kursusest ja registreerimisvorm on leitav täienduskeskuse kodulehelt.