Tegelased 5

Lapsi nimetatakse ka farmakoloogilisteks orbudeks, kuna suurt osa neil kasutatud ravimitest pole lastel uuritud ning ravimite annustamise skeemid põhinevad sageli  ekspertide arvamusel. Seda probleemi on siiani väga vähe teadvustatud.

ELAV on uurijate võrgustik, mille eesmärgiks on ülaltoodud probleemile lahendusi leida. ELAVisse kuuluvad pediaatrid, lasteõed, proviisorid, keemikud ja matemaatikud. Meie eesmärk on teha kliinilisi uuringuid lastel, järgides  eetika printsiipe ja head kliinilist tava.

ELAVi ülesandeks on propageerida akadeemilisi kliinilisi uuringuid, pakkuda ekspertiisi nii akadeemilistele uurijatele kui ka farmaatsiatööstusele laste kliiniliste uuringute läbiviimises ja vahendada Eesti uurijaid rahvusvaheliste võrgustikega.

ELAVi kodulehelt leiate infot meie liikmete poolt tehtud ettekannetest erinevatel konverentsidel ja täienduskoolitustel. Samuti tutvustame võimalusi rahastamiseks ja täienduskoolituseks.

Viimased uudised

16.03.2018   Piia Jõgi kaitseb doktoritööd 16.aprillil 2018 22.01.2018   Prof Irja Lutsar osales ID-EPTRI avakohtumisel Roomas 25.10.2017 Dr Hiie Soeorg pälvis oma doktoritöö eest rohkelt tunnustavaid sõnu
 
EST